Общи условия, права и задължения за ползване

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ са актуализирани и влизат в сила от 23 Юли 2016 г.

1.Въведение

Добре дошли в уеб сайта Big Boss Cinema Моля, прочетете нашите Общи условия за ползване внимателно преди да продължите с използването на този уеб сайт. Настоящите Общи условия уреждат използването на този уеб сайт и важат за всички посетители на уеб сайта. Чрез достъпа до или използването на този сайт, вие се съгласявате с Условията. Условията са предназначени за защита на всички наши посетители и използването на този уеб сайт означава вашето съгласие с настоящите Общи условия.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЛЯ НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ.

Big Boss Cinema си запазва правото, по своя преценка да видоизменя, променя или актуализира настоящите Условия по всяко време. Тези промени влизат в сила веднага след публикуването им. Чрез използването на този уеб сайт, след публикуването на подобни промени, изменения или актуализации, вие се съгласявате с тях.

Big Boss Cinema представлява виртуално общество, състоящо се от неговите потребители. Оперативното управление на сайта: дизайн, членство, рангове, категории, правила за споделяне и т.н. е предоставено на неговите потребители, които чрез пряко участие и обсъждане във форума на сайта избират администраторите на сайта. Администраторите на сайта определят необходимия брой модератори и техните конкретни задачи. Оперативните правила на сайта се определят от потребителите след пряко обсъждане на направените предложения. Взетите във форума решения се възлагат за изпълнение и контрол на администраторите и модераторите по реда определен от самите тях.
Собственика на домейна определя основните правила и насоки на развитие на сайта, които не могат да бъдат нарушавани при оперативното управление на сайта от неговите потребители.

Всички услуги на Big Boss Cinema са безплатни за неговите потребители. Наличната информация на сайта може да бъде използвана само за лични нужди и с некомерсиална цел.
Уебсайтът Big Boss Cinema не събира и не съхранява никакви лични данни за своите потребители, както и не съхранява лог за действията им.

2.Ограничаване на отговорността /Disclaimer/

В Big Boss Cinema има препратки към други сайтове, рекламни банери. Big Boss Cinema не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди и последствия, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане. Екипът на Big Boss Cinema Ви препоръчва да се запознаете с техните специфични правила за ползване.

Big Boss Cinema не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

Всички услуги на Big Boss Cinema са на базата на „as is“ и информацията намираща се на него е публикувана от трети лица. Ние предоставяме единствено свободно пространство за съхранение на информация в електронен вид от нашите потребители и не проверяваме съдържанието на съхраняваната от тях информация, която е стриктно за лично ползване от съответните потребители. Поради това ние не поемаме и не носим никаква отговорност за съдържанието на каквито и да било данни и информация, съхранявани на сървърите на Big Boss Cinema, нито за това че съдържащите се на Big Boss Cinema данни и информация може да включва вируси и че ще функционира безпогрешно и без прекъсвания. Използването на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали разположени на Big Boss Cinema е изцяло на Ваша отговорност.

Big Boss Cinema не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнота на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни през Big Boss Cinema

Ние не носим отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие достъп на трети лица до публикуваната от вас информация.
Ние не носим отговорност за вреди, настъпили от неправомерното използване на публикуваната на сайта информация.

Внимание: Сайта не хоства филми или сериали, качване на филм означава, попълване на информация за даден филм и добавяне на линкове към други сайтове aka информационен филмов каталог.

Всички запазени марки, имена на продукти и правата по тяхното съдържание принадлежат на техните собственици. Ние не хостваме нито един от посочените файлове. Ние само предоставяме линкове (връзки, кодове за вграждане) към стриймове излъчващи филмите поддържани от други лица необвързани с нас. Използват се само линкове към филми, които се разпространяват свободно в интернет пространството. Ние не носим отговорност за това уредени ли са правата между отделните страни.

Потребителите на сайта имат достъп до системата за добавяне на записи в сайта (Филми, Сериали и др.). Ние не носим отговорност затова, дали добавената информация от тях е достоверна.
Ние не хостваме и не стриймваме никакви аудио – визуални файлове.

В съдържанието на Big Boss Cinema са използвани заглавия на продукти, имена на компании, артове, изображения и видео материали, които са запазена марка на съотвените фирми-собственици.

Всички останали материали от съдържанието на сайта (снимки, графики, текст, илюстрации, дизайн и т.н.) са собственост на Big Boss Cinema. Съдържанието на Big Boss Cinema е предназначено за персонално и некомерсионално използване от потребителите му. Вие може да копирате материали от Big Boss Cinema единствено за персонална употреба.

3.Правила

Използайки услугите на Big Boss Cinema Вие се съгласявате с тези условия за ползване.

В случай, че след като се запознаете с тях, не сте съгласен с техните изисквания и разпоредби, моля не използвайте услугите на Big Boss Cinema.

С оглед на периодично допълване, модификация и усъвършенстване на работата на Big Boss Cinema, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху работата на уебсайта, тези условия могат да бъдат променяни едностранно от Big Boss Cinema.

При изменение на тези условия, промените ще бъдат публикувани на видно място на уебсайта Big Boss Cinema.

Всякакви промени влизат в сила и се приема, че Вие сте се съгласили с тях ако в срок от 5 календарни дни след публикуването им вие не заявите изрично писмено, че не сте съгласен с тях.
В случай че потребителя заяви несъгласия с променените или нови общи условие договорът с него се счита за автоматично променен и Big Boss Cinema има право незабавно да прекрати предоставянето на услугата.

Използвайки услугите на Big Boss Cinema , вие се съгласявате да не правите следните неща:

  • Да публикувате, разпространявате или да предоставяте софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.
  • Публикуване или трансфер на порнографски материали.
  • Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка, или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека.
  • Обиди и заплахи към други посетители
  • В коментарите са забранени думи, които съдържат вулгарно и унизително съдържание, насаждане на етническа омраза
  • Спам и рекламата на всякакви стоки и услуги, ресурси, медии, или събития извън контекста на обсъждането на темата

Big Boss Cinema предоставя място за съхранение единствено на данни, които отговарят на посочените по-горе изисквания и не противоречат на тези Правила или на императивни изисквания на приложимото законодателство. Ако ни стане известно, че публикуваната от вас информация не отговаря на посочените изисквания или на императивни изисквания на приложимото законодателство, линкът към нея ще бъде премахнат от нашата база с данни, като за повторното му активиране ще трябва да преминете през процедура, в която да докажете, че той отговаря на изискванията на сайта ни и не противоречи на императивните изисквания на приложимото законодателство.
Въпреки че екипа на сайта не се ангажира да проверява публикуваната от вас информация си запазваме правото да премахваме или деактивираме, без предупреждение публикувана информация, когато бъдем известени от трети лица за това, че тя не отговаря на Правилата на сайта или на приложимото законодателство, както ако и ако тя по наша преценка застрашава сигурността на нашите сървъри.
Big Boss Cinema не носи отговорност за публикуваната от Вас информация.
Съгласявайки се с тези правила Вие декларирате, че няма да използвате услугите на Big Boss Cinema и свързаните с него сайтове за да активирате джънк мейл или изпращане на непоискани търговски съобщения.

Запазваме си правото да премахваме всякаква публикувана от Вас информация, която по наша преценка не съответства на законовите разпоредби и на изискванията на тези Правила.