Harold Ramis

Анализирай онова

Анализирай онова
2002

Година първа: Запознай се с предците си

Година първа: Запознай се с предците си
2009

Анализирай това

Анализирай това
1999

Шеметна сделка

Шеметна сделка
2000

Омагьосан ден

Омагьосан ден
1993

Слуги и господари

Слуги и господари
1980