Hans Stumpf

Пътеки на славата

Пътеки на славата
1957