Sara Berner

Прозорец към двора

Прозорец към двора
1954